Dekvoorwaarden 

Mijn hengsten:
SHM MINE ALL MINE HARD TO BEAT 

 (AMHA, AMHR & NMPRS)

 

Merries die aangeboden worden voor een dekking dienen in goede gezondheid te verkeren met daarbij een geldig inentingsbewijs(paspoort) en tijdig te zijn ontwormd. Het paspoort of een kopie hiervan dient bij het brengen van de merrie overhandigd te worden.

( Er kan gereisd worden met de hengst, dit enkel en alleen op een gescande eisprong van de merrie. Reiskosten zal ik uiteraard uitrekenen, en met u verrekenen.)

Eigenaar van de merrie verklaart dat de merrie in goede gezondheid verkeert. Stal van Hasseld behoudt zich het recht voor om een merrie te weigeren, die zelf of waarvan het eventuele veulen aan de voet niet in een goede gezondheid of conditie lijkt te verkeren. De te dekken merrie dient een minimum leeftijd van 3 jaar te hebben of het betreffende kalender jaar te worden. 

Wanneer de merrie het vruchtje voortijdig verliest of gust blijkt, kan er in overleg de betreffende merrie gratis opnieuw her dekt worden. Alleen het verblijf en de dek bon worden dan in rekening gebracht. 

Deze eventuele “her dekking” is 1 jaar geldig voor alleen de betreffende merrie. Bij verkoop van de betreffende merrie vervalt deze regeling. Wanneer de merrie het tweede seizoen wederom niet drachtig wordt van de her dekking, vervallen de garanties. Echter geef ik geen levend veulen garantie, en word er alleen in overleg opnieuw gedekt!! En het dekgeld wordt NIET geretourneerd!

Bij onverwachts overlijden of verkoop van mijn hengst zal er in overleg gebruik gemaakt mogen worden van een van onze andere hengsten voor de her dekking van uw merrie. Aanbetalingen worden NIET geretourneerd!

Kosten van veterinaire begeleiding die ten aanzien van de merrie worden gemaakt tijdens haar verblijf bij Stal van Hasseld, zoals bijvoorbeeld het scannen van de merrie, zijn voor rekening van de eigenaar van de merrie. 
In geval van ziekte of ongeval van de merrie en/of het eventuele veulen dat zij aan de voet heeft, heeft Stal van Hasseld het recht om de hulp in te roepen van een dierenarts. Deze eventuele onkosten komen voor rekening van de merrie eigenaar. 

Merries die een moeilijke of onregelmatige cyclus hebben, worden alvorens het brengen gescand op eisprong. Wanneer Stal van Hasseld denkt dat de merrie beter hengstig gespoten kan worden omdat de merrie stil blijft, zal dit aangegeven worden. Wanneer de eigenaar niet wilt dat de merrie hengstig gespoten wordt dient de merrie opgehaald te worden, en pas weer te brengen bij een eisprong / hengstigheid.

Stal van Hasseld aanvaard geen enkele aansprakelijkheid tijdens het verblijf van de merrie (en het eventuele veulen) voor ziekte en/of letsel van de merrie en eventueel derden.

Bij Stal van Hasseld zal uw merrie, eventueel met veulen, met de grootste zorg behandeld worden. Ik zal mijn uiterste best doen om uw merrie drachtig te krijgen.

Let op! Ik neem maar enkele merries aan voor 2023!

Vol = Vol dus reserveer uw plekje optijd.

 

dekgeld is op te vragen voor  :

 SHM MINE ALL MINE HARD TO BEAT .

 Dek lijst 2024:Dekgeld is op te vragen voor :

LCS IT HIT’S ME LIKE GOOSEBUMPS :

Dek lijst 2024 :

Danine.

Chantal.

Tina.Het dekgeld is inclusief verblijf van de merrie tijdens hengstigheid! (eventueel met een veulen aan de voet) in de wei en s'avonds op stal.

Buiten de hengstigheid om wordt er stal geld gerekend.

Voor het verblijf buiten de hengstigheid rekenen wij € 25,- per week zeggende : vijfentwintig euro . Voor merries met veulen aan de voet rekenen wij €35,- zeggende vijfendertig euro per week. Dit is incl weide gang, hooi en eventueel krachtvoer. Dit geld voor een hengstigheid en na de hengstigheid.


Scannen op drachtigheid behoort hier uiteraard tot de mogelijkheden. De kosten voor het scannen op drachtigheid zijn ten alle tijden voor de eigenaar van de betreffende merrie.

Het dekgeld dient bij het brengen van de merrie betaald te worden. De eventuele andere bijkomende kosten en/of verblijfskosten dienen bij, of voor het ophalen van de merrie te worden voldaan. Na betaling zal er een dek bon uitgeschreven worden.


Het dekseizoen loopt van 1 april tot 1 augustus! 

Stal van Hasseld gaat er vanuit dat wanneer u uw merrie bij ons aanbiedt, u de bovenstaande voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 

Met vriendelijke groet,

Chantal.